Általános részvételi szabályok

Tisztában vagyok vele, hogy a nevezésem leadásával a versenyszabályzatot számomra elfogadottnak tekintem.
Kijelentem, hogy a versenyen választott táv teljesítéséhez megfelelő fizikai állapotban vagyok, a teljesítést akadályozó betegségben nem szenvedek. A versenyen teljes mértékben saját felelősségemre indulok, bármely a verseny előtt/alatt/után bekövetkező sérülésért, illetve anyagi kárért a rendező egyesület, a rendező- és a rendezőség által megbízott személyek/szervezetek, továbbá a verseny útvonala által érintett területek tulajdonosai illetve kezelői semmilyen címen felelősséget nem vállalnak, illetve felelősségre nem vonhatóak. 

Fotó, mozgókép és email
Elfogadom, hogy a sporteseményről készült film-, és képanyagokon valamint azok reklámcélú felhasználásában szerepelhetek, ellenszolgáltatást ezért nem kérek. 
Hozzájárulok, hogy a nevezésemkor megadott elérhetőségeimre (email cím, telefonszám) a Szervezők tájékoztatót küldjenek további eseményekről.
A nevezéskor megadott adataim a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy azokat Szervező tárolja és részemre hírlevelet, üzeneteket és reklámcélú leveleket küldjön.

Nevezés
Elfogadom, hogy a nevezési adatlap pontatlan kitöltéséből, a nevezés során helytelen adatok megadásából adódó problémákért a rendezők nem vállalnak felelősséget.
Elfogadom, hogy a nevezésem nem átruházható és a nevezésem nem lemondható, így pénzvisszatérítést sem kérhetek. Elfogadom, hogy Szervező sávosan emelkedő nevezési díjakat alkalmaz. A választott nevezési díj csak akkor érvényes, ha a megadott határidőig befizetem azt. (A befizetés időpontja a Szervező bankszámláján történő jóváírás időpontja.) A hiányos nevezési díjról Szervező emailben értesít és a különbözetet 5 munkanapon belül befizetem.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozza és a nevezést megszakíthatja vagy ideiglenesen felfüggesztheti.

Vis maior
Elfogadom, hogy elháríthatatlan külső ok (időjárás, blokád, sztrájk), ami nem tervezhető és extrémnek számít, a rendezvényt elhalasztják és egy későbbi, új időpontban tartják meg. A nevezésem ezen időpontra érvényes és annak díjának visszatérítését nem kérem. A versenyhelyszín, időpont és pálya nyomvonalát a Szervező módosíthatja.

Ajándék póló
Amennyiben Szervező a nevezési díjban résztvevők számára pólót is biztosít, elfogadom, hogy a nevezéskor megadott méretet kapom.

Pálya
A pálya útvonalát Szervező táblákkal jelöli. Az útvonalon polgárőrök, rendőrök és önkéntesek segítik a rendezvényt. Az ő utasításaikat a versenyzők betartani kötelesek. Az utasítások be nem tartása a rendezvényből való kizárást vonja maga után. Továbbá kizárást von maga után a táv nem teljesítése is.

Rajtszám
A verseny alatt a rajtszámot a ruhámon elöl viselem. Időbüntetést kaphat az, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, vagy nem jól látható módon viseli a verseny ideje alatt. Kizárásra kerülhet az a versenyző, aki a figyelmeztetés ellenére továbbra is megszegi a rajtszám viselésére vonatkozó szabályokat. Rajtszám nélkül a versenyen részt venni tilos!
A rajtszámot a ruházaton jól látható módon, elöl kell viselni, összehajtani, csonkítani tilos. A szabály megszegéséért figyelmeztetés, ismételt szabályszegésért akár kizárás is járhat.
Frissítés
A Szervező a frissítőpontokon frissítést biztosít, aminek szemétét csak a frissítőponton/váltóponton dobom el.

Általános
Betartom, hogy a versenyen a WADA által meghatározott és érvényben levő doppinglistán szereplő szereket felkészülésemhez nem használom. Vállalom, hogy szükség esetén az ellenőröknek mintát adok. Doppingvétség esetén a versenyből kizárhatnak, eredményemet törölhetik.
A verseny helyszínén és útvonalán bárminemű reklámtevékenység csak Szervező írásos hozzájárulásával lehetséges.
A dobogóra hívott versenyzők a ruházatukon kívül más tárgyon nem hirdethetik szponzorukat, támogatójukat (pl. zászló, tábla, stb.).
A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy a verseny szellemiségének nem megfelelően viselkedő résztvevőket a rendezvényből kizárják. (pl. trágár beszéd, tiszteletlen, illetlen viselkedés, a szervezők, pályabírókkal szembeni tiszteletlen viselkedés)
A rendezvényen és annak közvetlen közelében dohányozni tilos, mert az a sportolással nem összeegyeztethető szokás.

Tapolca, 2018. február 1.


A szervezők nevében jó felkészülést kívánunk:
Toldi Tamás és Tóth András

Partnerek

Kövess a Facebookon!

Címkék